Tjänster

Vi har tagit fram ett antal tjänster för dig som ska sälja som gör din bostadsaffär tryggare och bättre.

I samarbete med Gar-Bo och Independia Group erbjuder vi på Svenska Mäklarhuset marknadens bästa och mest heltäckande besiktnings- och försäkringslösningar. Prata med din lokala mäklare om den försäkringslösning som passar dig bäst.

Hitta din lokala mäklare

Som säljare av ett hus är du ansvarig för så kallade dolda fel under 10 år efter det att du har sålt huset. Dolda fel är sådana fel som varken du som säljare, din köpare eller besiktningsmannen inte kunde upptäcka vid besiktningstillfället. Vi har tagit fram några paket som gör att du tryggt och enkelt kan sälja huset. I paketen ingår både en besiktning och en försäkring mot dolda fel.

TRYGG ÖVERLÅTELSE – Independia Group

Trygg Överlåtelse är en skräddarsydd paketlösning för dig som ska sälja ditt hus där du som säljare men också köparen kan känna sig trygg med affären. Att huset är märkt med Trygg Överlåtelse gör att försäljningsprocessen blir enklare och att värdet på huset kan öka.

Det här ingår i Trygg Överlåtelse:

 • Överlåtelsebesikning
 • BOFrid försäkring
 • Säljarförsäkring
 • Energideklaration
 • Självriskfri
 • Försäkringsskydd fast egendom
 • Ingen försäljning – ingen kostnad

 

Överlåtelseförsäkring Gar-Bo

Gar-Bo Överlåtelseförsäkring ger skydd mot dolda fel, osynliga fel i hela 10 år. Om ett fel skulle upptäckas behöver du som säljare inte utreda vem som har ansvaret – istället vänder sig köparen direkt till Gar-Bo.

Det här ingår i Gar-Bo:

 • Omfattande besiktning
 • Ingen självrisk
 • Dolda fel försäkring
 • Ersättning upp till 2 miljoner kronor
 • Sälj först – betala sen

 

Kontakta din lokala mäklare om den försäkringslösning som passar dig bäst.

Kontakta mäklare

Lagen om energideklaration för byggnader, som infördes 2006 ändrades från och med den 1 juli 2012. Den underliggande förordningen om energideklarationer ändrades också, den 8 juli 2012. Enligt förordningen tar Boverket då över tillsynen från kommunerna. Boverket antar med stöd av förordningen även föreskrifter och allmänna råd, som efter en snabb remissomgång även börjat gälla den 8 juli 2012.

Sammanfattning av de nya reglerna
De nya reglerna föreskriver att byggnadens ägare innan byggnaden säljs eller hyrs ut, ska se till att en energideklaration finns och kan uppvisas för den som är spekulant. Deklarationen ska sedan också efter överlåtelsen överlämnas till den nya ägaren eller nyttjanderättshavaren.
En annan nyhet är att uppgift om byggnadens energiprestanda ska anges redan vid annonseringen om det finns en energideklaration när byggnaden bjuds ut till försäljning eller uthyrning. Detta gäller vid annonsering i ”kommersiella medier”, med vilket torde avses annonsering i tidningar och på webben.
Bostadsrätter och andra nyttjanderätter som överlåts
Kravet på att visa upp en energideklaration för den som är spekulant och överlämna den till den nya ägaren omfattar även överlåtelse av nyttjanderätter i byggnader dit räknas även bostadsrätter. Ansvaret att upprätta själva deklarationen ligger fortfarande på byggnadens ägare, dvs. i de fallen på bostadsrättsföreningen, men skyldigheten att visa upp deklarationen för spekulanten inför ett köp eller en upplåtelse och sedan överlämna den, ligger på ägaren av bostadsrätten.

Sanktioner
Om ägaren underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt de nya reglerna kan han föreläggas fullgöra dessa, föreläggandet kan förenas med vite.  I likhet med de gamla reglerna kan även den köpare som förgäves begärt att säljaren ska fullgöra sin skyldighet att upprätta en energideklaration, även i framtiden låta upprätta en sådan på säljarens bekostnad.
Tillsynen
Boverket kommer som sagt att ta över tillsynen från kommunerna per den 8 juli 2012. Det innebär bland annat att Boverket fortsättningsvis kommer att ansvara för att energideklarationer upprättas, visas och överlämnas på sätt som lagen föreskriver.

När du funderar på att sälja din bostad är det mycket värt att få en bild av vad din bostad är värd på marknaden. Fyll i formuläret nedan så kontaktar en av våra lokala mäklare dig för en kostnadsfri värdering.

Fri värdering, ja tack!


Helikoptervyer presenterar din bostad och ditt område högt uppe från luften. Det ger ett fantastiskt perspektiv och kan i många fall attrahera många köpare. Förutom att markera var ditt hus ligger så kan vi även markera till exempel, skola, båtplats, mataffär etc. Det gör att din bostadspresentation blir både attraktiv och informativ. Som säljare av en bostad kan det vara väl värt att använda på objektbeskrivningen som presenteras på Hemnet och på andra bostadssajten. Kontakta din lokala fastighetsmäklare för mer information om Helikoptervyer.

Hitta din lokala mäklare

Med vår tjänst Värdebevakaren följer du prisutvecklingen på din bostadsrätt, villa eller radhus, oavsett om du funderar på att sälja eller om du bara vill ha lite extra koll på läget.

 

Så här gör du för att få Värdebevakaren.

1. Låt någon av våra mäklare värdera din bostad, helt kostnadsfritt.

2. Välj hur ofta du vill ha Värdebevakaren. Du kan välja att få den var tredje månad, varje halvår eller en gång per år.

3. Välj om du vill få Värdebevakaren per e-post eller sms.

Jag vill ha värdebevakaren, kontakta mig.


Enligt forskning från Finansinspektionen saknar majoriteten av hushållen rätt verktyg – mattekunskaper och finansiella kunskaper för att kunna fatta rätt beslut vid större affärer t ex vid bostadsaffärer. Konsumenter med förmåga att beräkna sin ekonomi har:

 • Högre sannolikhet att köpa en bostad
 • Tar mer aktiva beslut
 • Har mindre problem med bolån

Vi på Svenska Mäklarhuset är bland de första på marknaden som kan erbjuda ett nytt digitalt sätt att lotsa och hjälpa bostadsköpare i livets största affär. EKONOMIKOLLEN är ett verktyg där du kan jämföra två olika bostäder, t ex den som kunden äger idag och den tilltänkta nya bostaden. På så sätt får man bara på några sekunder få en bra bild av hur bostadsbytet påverkar ekonomin. Vill man fördjupa sig och få en personlig prognos om hur bostadsbytet påverkar ekonomin på sikt så går man vidare till prognosdelen. Tjänsten lanseras i augusti 2019 och kommer att finnas på alla bostadsbeskrivningar.

Kontakta mig för en kostnadsfri värdering.