Integritetspolicy

Inom Svenska Mäklarhuset är våra kunders förtroende vår största tillgång. Förtroendet är en grundsten för vår verksamhet. Förtroendet bygger på respekt och skydd för kundernas personliga integritet. Vi behandlar informationen från våra kunder på ett varsamt och ansvarsfullt sätt och i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). I alla sammanhang där personuppgifter eller annan viktig information kan komma att behandlas av Svenska Mäklarhuset eller av någon annan för Svenska Mäklarhusets räkning, vidtas därför alla rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda kunduppgifter från obehörig åtkomst, vidarespridning, ändring och förstörelse.

Har du synpunkter, eller klagomål till oss vänder du till Niclas Spång, chef Svenska Mäklarhuset.
Telefon: +46 0708 38 45 92 eller mail: niclas.spang@smh.se