Alla nyheter

En svag uppgång på bostadsmarknaden i Sundbyberg

En rapport från Svensk Mäklarstatistik visar att både bostadsrätts- och villapriserna i riket ökade med +1% i mars. Årstakten för villor är oförändrad sedan förra månaden medan bostadsrätter ökat något från förra månaden till nu 0%. På riksnivå råder alltså samma priser nu som för 12 månader sedan för såväl bostadsrätter som villor.

Hur ser bostadsmarknaden ut i Sundbyberg?
Vi märker att det är fler visningsdeltagare nu jämfört med i början av året och att spekulanter är mer benägna att våga agera än tidigare, dock finns det fortfarande en viss osäkerhet kring marknadsläget hos våra kunder. Vi upplever att fler säljare har en mer realistisk syn på marknads- och prisläget nu vilket innebär att köpare och säljare nu har lättare att mötas, menar Markus Carlqvist kontorschef och fastighetsmäklare på Svenska Mäklarhuset i Sundbyberg.

Vilken typ av bostäder efterfrågas mest nu?
Vi märker att bostäder som ligger högt upp, har stor balkong och fin utsikt drar till sig många spekulanter. Har bostaden dessutom en låg avgift så är det ytterligare ett plus säger Markus.

Prisstatistik bostadsrätter i mars
Under första kvartalet i år såldes det 3% färre bostäder än 2018 (villor och bostadsrätter). Men tar vi bort Stor-Stockholm så är antalen istället något högre än 2018. De lägre antalen i Stor-Stockholm berör främst bostadsrätter. Under första kvartalet i år såldes det 9% färre bostadsrätter mot 2018.

Statistiken baseras på försäljningen av 24 731 bostadsrätter under januari 2019 – mars 2019. Tremånaderssiffran är en jämförelse med oktober 2018 – december 2018, tolvmånaderssiffran med januari 2018 – mars 2018 och i enmånadssiffran jämförs december 2018 – februari 2019 med aktuell period. Medelpriset baseras enbart på den senaste månadens försäljningar.

För mer information, kontakta Markus Carlqvist, Fastighetsmäklare/Kontorschef Svenska Mäklarhuset Sundbygerg +46708949224 markus.carlqvist@smh.se eller Andreas Mühlich, Marknadschef Svenska Mäklarhuset 0734-42 46 32 andreas.muhlich@smh.se


Svenska Mäklarhuset är en fastighetsmäklarkedja på franchisebasis med 30 kontor i Stockholm, Uppsala, Skåne, Spanien och Thailand. Varje år förmedlar kedjan ca 3 000 bostäder. Svensk Nyproduktion är en av de ledande företagen inom nyproduktion som säljer 2 000 nyproducerade bostäder per år.  www.svenskamaklarhuset.se