SMH Tryggmärkt – trygghet för dig som köpare.

Denna bostad är kvalitetsstämplad som SMH Tryggmärkt. Säljaren har valt omfattande försäkringar och besiktning.  Det innebär att du på ett smidigt sätt kan uppfylla en del av din undersökningsplikt med en köpargenomgång.

Köparens ansvar

Som köpare har man enligt lag ett mycket stort ansvar att undersöka huset och dess skick innan bostadsaffären slutförs. Väljer du en köpargenomgång av en besiktning som utförts åt säljaren får du ett ansvarsförhållande till besiktningsmannen som gäller under 2 år från överlåtelsebesiktningen. Det innebär att besiktningsmannen bär ansvar gentemot er för att besiktningen är korrekt utförd. En platsgenomgång rekommenderas starkt. Besiktningsmannen går noggrant igenom sitt utlåtande och kan tydligt redogöra för sina iakttagelser. Missförstånd eller feltolkningar kan då undvikas. Priset på en köpargenomgång är kraftigt reducerat jämfört med att göra en helt ny besiktning av byggnaden.

SMH Tryggmärkt innehåller

  • Överlåtelsebesiktning
  • Godkänd besiktningsman utför en omsorgsfull byggnadsteknisk besiktning.
  • Dolda fel försäkring
  • Vitvaruförsäkring för både säljare & köpare
  • Energideklaration

Vitvaruförsäkring

Vid en köpargenomgång träder försäkringen i kraft på tillträdesdagen enligt köpekontrakt och gäller sedan i 12 månader. Försäkringen täcker plötsliga och oförutsedda skador på vitvaror. Försäkringsbelopp: 40 000 kr. Självrisk: 550 kr per skada.

Vid frågor, kontakta Försäkringsförmedlare Gallagher 010-444 14 40 eller [email protected]

Förköpsinformation och försäkringsvillkor

Gallagher_Vitvaruförsäkring Köpare 2024

Produktfaktablad

IPID – Vitvaruförsäkring Köpargenomgång 20240501