Säkert Köp – trygghet för dig som köpare.

Är huset du är intresserad av märkt med Säkert Köp kan du känna dig extra trygg. Det innebär att säljaren bl.a. har gjort en besiktning samt tecknat en försäkring mot dolda fel.

Detta är Säkert Köp:

 • Överlåtelsebesiktning.
 • Säljarförsäkring mot dolda fel med utökat skydd för el och VA-installationer.
 • Okulär elinstallationskontroll.
 • Okulär vatten- och avloppskontroll.
 • Självrisk- och åldersavdragsreducering i 12 månader från beställningsdatum.

Fördelar:

 • Trygghet för dig som köpare att säljaren har ekonomiska resurser att dina krav, om du skulle upptäcka ett dolt fel
 • Du som köpare kan ställa eventuella krav direkt mot försäkringsbolaget
 • Sakkunnig skadereglerare.
 • Väl tilltaget försäkringsbelopp.
 • Försäkringsskydd även för installationer av el, VA, eldstäder, rökgångar samt ventilation
 • Ingen skaderegleringsgräns eller självrisk i dolda fel-försäkringen
 • Självrisk- och åldersavdragsreduceringsskyddet gäller även för köparen i 1 månad från tillträdesdagen
 • Vitvaruskydd som hjälper vid plötslig och oförutsedd skada