Helsingborg

Högaborg

Helsingborg - Högaborg

Högaborg är belägen i utkanten av Helsingborgs stadskärna, strax sydost om stadsdelen Söder. I dess västra del löper landborgen, som dock är mer flack längs denna sträckning. Den ger ändå denna del av stadsdelen en kraftig lutning.

Bebyggelsen i stadsdelen består till största delen av flerbostadshus från början av 1900-talet och framåt, men man kan även finna en del villa- och radhusområden. Fasaderna är antingen av blottat tegel eller putsat sådant. De klassicistiska byggnaderna är till största delen utförda i brunt helsingborgstegel

Kommunikation

Bussförbindelserna till centrum och övriga stadsdelar fungerar mycket bra. Genom stadsdelen löper Södra Stenbocksgatan som huvudgata, vilken också är en av de mest trafikerade vägarna i Helsingborg. Via denna tar man sig enkelt ut på E6:an i både norr- och södergående riktning.

Närservice

I området finns matbutiker en del mindre restauranger och pizzerior. Det finns även en sporthall i anslutning till GA-skolan, nedlagd 2004, som var en av Helsingborgs största skolbyggnader. Här fanns plats för cirka 900 grundskoleelever.

Övrigt

2018 hade statistikområdet Högaborg 4 565 invånare.

Helsingborg

Mäklare i Helsingborg

Låt oss se till att din bostadsaffär bär frukt - anlita våra mäklare i Helsingborg redan idag.

Ring 4642-610 25 20 E-post [email protected]

Grepgatan 44, 25448 Helsingborg

Fri värdering, ja tack!

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig.