Helsingborg

Elineberg

Helsingborg - Elineberg

Elineberg är en stadsdel i sydöstra Helsingborg. Bebyggelsen är indelad i två områden, som avskiljs från varandra genom Ramlösavägen. Gamla Elineberg i norr och det nyare bostadsområdet i söder.
Gamla Elineberg uppfördes på 1950-talet och består av friliggande nyrealistiska flerbostadshus i gult tegel med röda sadeltak. Det nyare området började byggas 1957 och består av flera senmodernistiska flerbostadshus i tre våningar, utplacerade i nord-sydliga lameller. 1962 byggdes ett centrum tillsammans med fem punkthus på 11–15 våningar, ritade av Jørn Utzon, som stod klara 1965.

Kommunikation

Bussförbindelserna till centrum och övriga stadsdelar fungerar mycket bra.

Närservice

Till området hör en grundskola, Elinebergsskolan, och en kyrka, Elinebergskyrkan som stod klar 1966 öster om bostadsområdet. Området har även en egen fritidsgård, Elinebergs fritidsgård.

Övrigt

2018 hade statistikområdet Elineberg 2 693 invånare.

Helsingborg

Mäklare i Helsingborg

Låt oss se till att din bostadsaffär bär frukt - anlita våra mäklare i Helsingborg redan idag.

Ring 4642-610 25 20 E-post [email protected]

Grepgatan 44, 25448 Helsingborg

Fri värdering, ja tack!

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig.