Stockholm

Mäklare Norra Ängby

 Norra Ängby Norra Ängby [email protected] Svenska Mäklarhuset
Norra Ängby

Mäklare Norra Ängby

HISTORIA
Norra Ängby är Stockholms största sammanhängande småstugeområde byggt på den mark som en gång tillhörde Stora Ängby gård. Stora Ängby slott, som ligger på platsen för en äldre bondby, är stadsdelens äldsta byggnad. Huvudbyggnaden är sannolikt uppförd på 1690-talet för legationssekreteraren Baltzar Ehrenstople. Stadsplaneförslaget för Norra Ängby presenterades 1930. De första husen var inflyttningsklara sommaren 1930. Husen uppfördes genom självbyggeri som administrerades av fastighetskontorets småstugebyrå. Det kostade omkring 10 000 kronor att bygga ett 1 ½-planshus vid 1930-talets början. Marken uppläts med tomträtt av staden. Egnahemsavdelningens chefsarkitekt Edvin Engström med medarbetare utarbetade typritningar till husen och alla husens delar prefabricerades och levererades i färdiga element av bland annat Svenska Trähus. Staden bidrog med en grovplanerad tomt, handböcker för byggandet, en instruktör och utlåning av specialverktyg. De centrala delarna runt Stora Ängby slott byggdes först och här uppfördes 1 ½-planshus. I en krans däromkring byggdes sedan enplanshus. Utmed Egilsvägen och i de norra delarna byggdes tvåplanshus. Hustyperna grupperades så att ett kvarter eller en gatusträckning fick ett enhetligt utseende. Några kvarter närmast Kyrksjön uppläts för större villor i två plan uppförda av byggmästare. På 1950-talet utvidgades området västerut och här uppfördes även några radhus. Norra Ängby är utpekat som ett område av riksintresse för kulturminnesvården, vilket innebär att det bedöms ha så höga kulturvärden att det är av vikt för hela landet.

Kommunikation

Tunnelbanans Gröna linje har tre hållplatser i anslutning till Norra Ängby, Åkeshov i den östra delen, Ängbyplan i mitten och Islandstorget i den västra delen. I området går även flertalet bussar för enkel transport till bl.a. Sundbyberg, Spånga och Solna.

Närservice

Norra Ängby är det idylliska småhusområdet som har allt man kan önska sig. Från naturskyddsområdet runt Kyrksjön, tunnelbaneförbindelse, idrottsplats och Simhall till mataffär vid Ängby Torg samt parklek och fritidsgård med 4H-gård och stor lekpark vid Björklunds hage. Här finns också flera skolor och förskolor. Överlag växlar villabebyggelsen med större och mindre skogspartier som utgör utmärkta lekplatser för barnen.

Här finns det lokala fotbollslaget Ängby IF med fotbollslag för alla åldrar och hemmaplan på Ängby IP, här finns simhallen med simskola och tävlingssim, gymnastikhall, Äppelvikens Ridskola vid Åkeshovs slott m.m.

Bromma

Mäklare Bromma

Låt oss se till att din bostadsaffär bär frukt - anlita våra mäklare i Bromma redan idag.

Ring 08-36 38 40 E-post [email protected]

Bällstavägen 56, 16872 Bromma

Fri värdering, ja tack!

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig.

Fri värdering

Vi tar hjälp av cookies för att tillhandahålla våra tjänster. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vi använder cookies.