Helsingborg

Adolfsberg

Helsingborg - Adolfsberg

Adolfsberg är en stadsdel i Helsingborg, som statistiskt även innefattar bostadsområdena Ragnvalla och Västergård.
Området Ragnvalla, samt en del av Adolfberg öster om Hunnetorpsvägen domineras av en lamellhusbebyggelse, typisk för 60-talets miljonprogramsarkitektur, med flerbostadshus i två till tre våningar. I områdets södra och västra delar är arkitekturen dock mer variationsrik med blandad flerbostads-, radhus- och villabebyggelse från 1970-talet till 1990-talet. Längst ut mot Österleden finns ett mindre halvindustriområde i söder och en idrottsplats i norr.

Kommunikation

Bussförbindelserna till centrum och övriga stadsdelar fungerar mycket bra.

Närservice

Centrumbebyggelsen är lokaliserad längs med Hunnetorpsvägen, där man kan finna områdets servicefunktioner, fritidsgård, Adolfsbergskyrkan och en bit längre in från vägen hittas områdets skola, Adolfsbergsskolan, en F–6-skola som togs i bruk 1972.

Övrigt

2018 hade statistikområdet Adolfsberg 4 500 invånare.

Helsingborg

Mäklare i Helsingborg

Låt oss se till att din bostadsaffär bär frukt - anlita våra mäklare i Helsingborg redan idag.

Ring 4642-610 25 20 E-post [email protected]

Grepgatan 44, 25448 Helsingborg

Fri värdering, ja tack!

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig.