Magnus Flodmark
"Född och uppvuxen i Hägersten"

Bostadsaffären är för många den största och viktigaste affären i livet. För att genomföra denna på ett så tillfredsställande sätt som möjligt krävs en driven och ambitiös mäklare med god områdeskännedom.Tack vare min långa idrottsbakgrund har jag lärt mig att alltid ge hundra procent och att aldrig vara nöjd. Jag lägger stor vikt vid tillgänglighet och faktumet att jag är född och uppvuxen i Hägersten ger oss flertalet ytterligare fördelar vid din/er kommande försäljning.