Alla nyheter

Marknadsläget: November/December 2015

Bostadsmarknaden är fortfarande stabil och intresset för att köpa bostäder i Stockholms är fortsatt stort även om vi inte ser riktigt samma hausse som vi periodvis haft tidigare under året.

Priserna på bostäder fortsätter att stiga i Stockholms län. Siffror från Svensk Mäklarstatistik presenterar visar dock att det tidigare höga tempot på Stockholms bostadsmarknad har avtagit något. Den procentuella prishöjningen det senaste året för bostadsrätter är fortsatt hög med en utveckling på 16 % och för villor
12 %. Vi kan dock se att utvecklingen den senaste månaden har stagnerat då priserna i de flesta kommunerna i länet varit i stort sett oförändrade så när som på någon procent.

Detta kan anses vara en naturlig följd av den senaste tidens artiklar i media, där både amorteringskravets vara eller icke vara samt eventuella ränteavdrag diskuterats flitigt. Dessa åtgärder för att göra något åt hushållens skuldsättning tillsammans med oron kring en eventuell bostadsbubbla, kan ha satt sina spår och bidragit till en något mer avvaktande höstmarknad.

En svagare prisuppgång till trots, bör vi dock komma ihåg att bostadspriserna idag ligger på en hög nivå. Detta resulterar i att även mindre procentuella prisuppgångar ger mycket höga priser räknat i rena kronor.