Alla nyheter

Kunderna har sagt sitt: Svenska Mäklarhuset är den mäklarkedja som har Sveriges mest nöjda kunder.

I den senaste kundundersökningen från SKI – Svenskt Kvalitetsindex, där 1520 köpare och säljare har fått svara på frågor om deras senaste köp och/eller försäljning av en bostad och vad de tyckte om fastighetsmäklaren, placerar sig SMH – Svenska Mäklarhuset som den bästa mäklarkedjan i Sverige.

  • Det är väldigt kul att vi får ett kvitto på att vår långsiktiga satsning mot nöjda kunder ger resultat. Vi har under många år haft kundnöjdhet som ett fokusområde och de senaste åren har vi ytterligare förstärkt fokuset och gjort flera åtgärder för att successivt öka graden av kundnöjdhet, i varje affär och vid varje tillfälle. Det är många fastighetsmäklare som är väldigt duktiga i Sverige och det är jämnt i toppen, så det är extra kul att vi är den kedja som får allra bäst resultat, säger Mikael Meyer VD på Svenska Mäklarhuset.

 

Gott rykte och förtroende viktigt vid val av mäklare

Undersökningen tar fasta på företagens image, förväntningar, produktkvalitet, service och prisvärdhet. Men det som är allra viktigast vid val av mäklare är ett gott rykte och förtroende. En trend är också att service och priset blir viktigare men samtidigt är personliga mötet och tryggheten ovärderliga faktorer, enligt SKI undersökningen. Gruppen övriga får i år bäst resultat. Det är en sammanslagning av landets mindre och lokala mäklare. Den mäklarkedja som placerar sig bäst är SMH – Svenska Mäklarhuset.

Läs hela pressmeddelandet från SKI
https://www.kvalitetsindex.se/wp-content/uploads/2024/06/press-maklare-2024.pdf

 

Om undersökningen

Undersökningen baseras på 1520 intervjuer som genomförts via PFM:s webbpanel med personer från 18 år. Intervjuerna är genomförda under april och maj 2024 och bygger på ett urval som speglar den svenska befolkningen i stort.

SKI:s modellanalyser bygger på strukturella ekvations modeller och en analysmetod som kallas för partiellt minsta kvadratmetoden (PLS – Partial Least Square). Det är en metod som, förutom att beräkna index för exempelvis image, kundnöjdhet eller lojalitet, även tar fram styrkan i underliggande samband. Det är genom den valda metoden som SKI kan analysera kausala samband och göra utsagor kring vad som påverkar nöjdheten i störst utsträckning. Generellt är en skillnad på mer än 2 indexenheter statistiskt säkerställd. Svenskt Kvalitetsindex använder 95 % konfidensgrad som standard. Vår erfarenhet är att branscher och aktörer som får betyg under 60 i kundnöjdhet har stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan aktör och kund. Fem områden förklarar vad som gör kunder nöjda. Som bakgrund mäts image, förväntningar, produktkvalitet, service och prisvärdhet.

 

Om SKI – Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex har lång erfarenhet av att genomföra undersökningar och är generösa i rådgivningen som leder till värdefulla insikter för företag som vill nå hållbar framgång. SKI använder en forskningsbaserad metod som fungerar över tid, som är effektiv och som visar unika samband utifrån fler perspektiv. SKI har bred kompetens av analys, är engagerade i kundfrågor och nyfikna på vilka drivkrafter som styr kundernas beteende nu och sen. SKI ingår i EPSI Rating Group där de samarbetar kring allt från forskning och utvecklingsprojekt till kundspecifika leveranser. Tillsammans med ägaren SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling – bedrivs forskning i samarbete med ett flertal nordiska universitet.