Köpguide Kroatien

Här skriver vi om det viktigaste du bör känna till inför ditt bostadsköp i Kroatien. Kontakta gärna oss så hjälper vi dig med dina frågor.

Kroatien har två olika fastighets registreringssystem, som fortfarande inte är harmoniserade

 

1- landböcker rekordägare och ägande. Uppgifter om fastighetsregister är offentliga och alla personer har rätt att inspektera dem. Vem som helst kan begära ett fastighetsregisterutdrag för någons egendom. ÄGANDERÄTT FÖRVÄRVAS ENDAST GENOM REGISTRERING I FASTIGHETSREGISTRET.

2- Förrättningsskiftet är en del av markytan och bestäms av nummer i förrättning. Det kan vara en fristående fastighet eller en integrerad del av en fastighet. Förrättningsplanerna visar förrättningspaketen så att deras gränser, de byggnader som byggts på dem och antalet förrättningspaket kan ses. Om det inte finns någon plottad byggnad på planen, och den faktiskt finns, bör varje ägare rådgöra med en fastighetsmäklare och en besiktningsman om hur man anger den i förrättningsplanerna.

Kroatien är medlem i Europeiska unionen. Alla medborgare i Europeiska unionen har rätt att förvärva äganderätt till fastigheter på samma villkor som kroatiens medborgare. Skogsmark tillhör till exempel inte själva gruppen jordbruksmark, om den inte är belägen i en nationalparkszon eller en skyddszon kan den bli föremål för handel. På grund av allt ovanstående är det mycket viktigt att köpet sker genom en utbildad fastighetsmäklare, ekonomi- och hållbarhetsministeriet / https://mingor.gov.hr/ samt kroatiska ekonomikammaren /https://www.hgk.hr/  .

 

Utför utbildning, licensiering och kontroll av alla fastighetsmäklares arbete. Fastighetshandeln är strikt uppdelad. På. Notarier offentliga – som certifierar kontraktet, kontrollerar säljarens och köparens dokument, kontakta skatteförvaltningen. Med dem kan medel / pengar sättas in och tas emot (om det behövs). De anger en anteckning om fastigheten att försäljningen av fastigheten pågår. Så jag kan inte sälja en fastighet två gånger. Och som hindrar någon annan notarie från att göra en försäljning på samma fastighet tills processen är klar. Advokater – Som uteslutande gör den juridiska delen, utarbetar kontraktet. Och de tillhandahåller juridiska tjänster. Och Fastighetsmäklare – Vem säljer, medlar mellan köparen och säljaren, representerar en eller till och med båda parter efter behov (när köparens eller säljarens sekretess krävs). De kontrollerar fastigheten, hjälper notarie och vid behov köparen. De är skyldiga att föra ett register över kunder även om det inte finns någon slutsats om försäljningen. En av de viktiga tonerna. Om köparen köper fastigheten inom 12 månader efter att ha fått reda på det genom en fastighetsmäklare är han skyldig att betala en provision och kostnader även om kontraktet inte ingås genom en byrå (det beräknas att han försökte kringgå byrån). Därför förs ett kundregister.

Övriga tjänster

Utöver dessa tjänster. Fastighetsmäklare kan samordna med lokala företag, el, VVS och liknande efter behov. Överför fakturor för betalning till den nya ägaren, få nödvändig dokumentation om kunden vill renovera eller bygga.

Detta ingår inte i priset med mäklarkommissionen, men det är vanligt att en agent också anlitas för dessa åtgärder. Samt att hyra köp av fastigheter om kunden vill.

Från erfaranhet kan vi säga att kontakten med kunden vanligtvis inte slutar med att bara köpa och sälja.

Är du intresserad av ett boende I Kroatien?

Fyll i uppgifterna nedan så kontaktar vi dig.