Alla nyheter

Intervju med Svenska Mäklarhusets vd Mikael Meyer – 2020 ett annorlunda år

Svenska Mäklarhuset går mot det bästa året i företagets 30-åriga historia, hur är det möjligt i dessa tider?
Det har varit ett minst sagt annorlunda år. När vi i våras trodde att marknaden skulle djupdyka tog den fart i somras och den trenden höll i sig under resten av året. Vi har definitivt haft en gynnsam marknad med hög efterfrågan, en låg bostadsränta, höga priser och ett enormt stort fokus på bostaden. Men det är inte hela sanningen. Vi har lagt ner ett otroligt stort jobb internt och lyckats styra om verksamheten till att bli mer kundfokuserade. Samtidigt har vi varit väldigt starka på flera av våra lokala marknader med bra nyrekryteringar som bidragit till att vi har tagit marknadsandelar, säger Mikael Meyer vd för Svenska Mäklarhuset.

Hur har ni agerat under Coronapandemin och hur har det påverkat er?
Coronapandemin har påverkat oss alla. Jag tror att vi fastighetsmäklare har varit bra på att ställa om och anpassa oss utifrån rådande läge och situation. Vi var tidiga med att erbjuda virtuella visningar och att vi begränsade antalet besökare på våra visningstider. Alla spekulanter har fått se bostäderna, men det är inte som det var förut när man trängdes med alla andra spekulanter, i år har vi i princip bara haft bokade och personliga visningar. Mäklarna har fått arbeta mer, men vi har fått en bättre kontakt med varje kund. Vi måste alla vidta alla de försiktighetsåtgärder som är möjliga, Coronapandemin måste vi bekämpa tillsammans.

Med bakgrund av 2020, hur blir bostadsåret 2021?
Det är alltid svårt att säga, det är väldigt många faktorer som spelar in. Dock ser vi fortsatt tydliga tecken på att den goda marknaden kommer hålla i sig in i nästa år. Vi har låga räntor och det har under året skett en del lättnader som t ex stimulanspaketet med slopade amorteringskrav. I höstas kom nyheten att uppskovsräntan på 0,5% tas bort. Dessa åtgärder är såklart positivt för bostadsbranschen och gör att fler ser nya möjligheter till att flytta.

Vad kommer ni att fokusera på under 2021?
Vi har en resa att göra som vi har påbörjat men är långt ifrån färdiga. Nästa år kommer vi jobba vidare med vårt kundfokus, men också med våra medarbetare – mäklarna, ledarna och assistenterna. Vi lanserade en Karriärtrappa och det kommer vi behöva arbeta mer med. Att varje individ i vår organisation har en tydlig plan med nästa steg och vet vad som krävs för att nå dit skapar ett enormt driv samtidigt som vi på ett tidigt stadium kan fånga upp saker som en medarbetare går och bär på.

Är det något annat som du vill tillägga?
Jag skulle vilja ge alla medarbetare en stor eloge till ett fantastiskt arbete under året, utan dem hade vi aldrig åstadkommit det här. Ett sista medskick är att ta hand om dig och ha en riktigt härlig jul.