Alla guider

Vad tittar mäklaren på vid värdering?

Vad tittar mäklaren på vid värdering?

En av de viktigaste uppgifterna för en mäklare när man ska sälja sin bostad är att sätta rätt pris. En korrekt värdering av bostaden är avgörande för att locka rätt köpare och maximera försäljningspriset. Men vad tittar mäklaren på vid värdering? Hur går en värdering till?

Sammanfattning:
  • Några av de vanligaste sakerna en mäklare tittar på vid värdering är dels läget och området. Men även bostadens skick, utrustning, storlek och planlösning.
  • Mäklaren på tidigare försäljningar i området för att få en uppfattning om marknadspriserna. Mäklaren tittar också på marknadsförutsättningar såsom ränteläge och konjunktur, vilka båda påverkar fastighetspriserna.

Läget och området

Hur går en värdering till egentligen? En av de första faktorerna som en mäklare tittar på när hen ska värdera en bostad är läget och området. Belägenhet är en av de viktigaste faktorerna när det gäller fastighetsvärdering, och det är ofta den faktor som har störst betydelse för priset på bostaden.

Mäklaren tittar på var bostaden är belägen och hur attraktivt området är för köpare. Detta inkluderar till exempel närhet till kollektivtrafik, skolor, butiker, parker och andra faciliteter som kan vara attraktiva för köpare. Mäklaren kan också titta på faktorer som kriminalitetsstatistik, ljudnivåer, och tillgången på parkeringsplatser.

Bostadens skick och utrustning

En viktig faktor som mäklaren tittar på vid värdering är bostadens skick och utrustning som finns i bostaden. För att konstatera skicket i bostaden tittar mäklaren på tex golvytor, väggar, tak, badrum och kök. I ett hus tittar man även på fasad, trädgård/tomt, uteplatser. Ja egentligen allt som påverkar prisbilden. Utöver själva skicket tittar mäklaren även på vilken utrustning som finns i bostaden, såsom vitvaror, köksmaskiner, ventilation och annat som kan påverka priset.

Storlek och planlösning

Storleken på bostaden och dess planlösning är också viktiga faktorer. Mäklaren tittar på hur många rum bostaden har, hur stora dessa är och hur planlösningen ser ut. En bra planlösning kan öka värdet på bostaden och göra den mer attraktiv för köpare. Det är också viktigt att ta hänsyn till ytan på bostaden, eftersom detta är en viktig faktor när det gäller fastighetsvärdering.

Tidigare försäljningar i området

Mäklaren tittar också på tidigare försäljningar i området. Genom att titta på tidigare försäljningar kan mäklaren få en uppfattning om vad andra bostäder i samma område har sålts för och hur marknaden har utvecklats. Detta ger en bra referenspunkt för vad bostaden kan säljas för på marknaden.

Marknadsförutsättningar

Sist men inte minst tittar mäklaren på marknadsförutsättningarna. Detta inkluderar sådant som ränteläget, konjunkturen, bostadsmarknadens utveckling och annat som kan påverka köparnas vilja att köpa bostäder.

Hur kan du påverka värderingen?
  • Förbättra bostadens skick och utrustning, exempelvis genom att renovera badrum och kök, byta ut slitna golv och tapeter eller uppgradera vitvaror.
  • Skapa en bättre planlösning genom att möblera om eller ta bort väggar för att öka ytan och förbättra flödet i bostaden.
  • Se över bostadens energiförbrukning genom att förbättra isoleringen eller uppgradera ventilationen. En energieffektiv bostad kan öka värdet på fastigheten.
  • Skapa en trivsam utemiljö genom att till exempel anlägga en fin trädgård eller balkong. En välkomnande uteplats kan göra bostaden mer attraktiv för köpare.
  • Skapa ett gott första intryck genom att städa och rensa ut onödiga saker från bostaden. Detta kan göra att bostaden ser större ut och öka intresset från potentiella köpare.

Sammanfattningsvis är det flera faktorer som påverkar bostadsvärderingen, inklusive belägenhet, bostadens skick och utrustning, storlek och planlösning, samt marknadsförutsättningar. Som bostadsägare finns det alltså flera saker du kan göra för att påverka värdet på din fastighet. Genom att förbättra bostadens skick, energiförbrukning och utemiljö, samt skapa ett gott första intryck, kan du öka chanserna till en högre värdering. Så om du funderar på att sälja din bostad, ta dessa faktorer i beaktning och tänk på hur du kan förbättra ditt hem för att få ut det mesta av din fastighetsvärdering. Lycka till!