Ekonomikollen

Vad kommer ert nya boende att kosta på riktigt? Pröva vår nya tjänst.

Med EKONOMIKOLLEN får du den hjälp du behöver för att kunna fatta rätt beslut om ditt nästa bostadsköp.

Vi vet att många känner sig osäkra över sin nuvarande och framtida ekonomi. Känslan grundas ofta i bristande kontroll och finansiella kunskaper. Den känslan blir extra stark vid stora livsbeslut som t ex köp av en ny bostad. Det påverkar både välbefinnande och köpbeteende.

Därför har vi tagit fram EKONOMIKOLLEN. Ett digitalt verktyg som ger dig översikt och prognoser av din privatekonomi. I verktyget kan du jämföra två olika bostäder, t ex den som du äger idag och den tilltänkta nya bostaden. På så sätt får man bara på några sekunder en bra bild av hur bostadsbytet påverkar ekonomin. Vill du fördjupa dig och få en personlig prognos om hur den nya bostaden påverkar ekonomin på går du vidare till prognosdelen. Enkelt och effektivt!

Du hittar EKONOMIKOLLEN på alla våra bostadsannonser.